Algemene voorwaarden
Iedere deelnemer van het Festa della Birra Belga erkent expliciet kennis genomen te hebben van zowel de Algemene Voorwaarden van het evenement als van de Algemene Verkoopsvoorwaarden voor de aankoop van zijn ticket en hiermee akkoord te gaan. Door het aankopen van jetons ga je nadrukkelijk akkoord dat je als bezoeker gebonden bent aan de Algemene Voorwaarden en Verkoopsvoorwaarden van het festival. Elke inbreuk op dit reglement zal worden bestraft.

Jetons kunnen enkel worden aangekocht door personen die aan de legale voorwaarden om een alcoholische drank te consumeren voldoen. Voor consumptie tijdens het Festa della Birra Belga (in Italië) betekent dit dat deze personen een minimum leeftijd van 18 jaar hebben.

Onze prijzen zijn deze aangegeven bij de jetotverkoop op onze website. Deze prijzen zijn steeds aangegeven in Euro, BTW, taksen en servicekosten inbegrepen.

Alle bestelde jetons zullen je elektronisch toegestuurd worden, naar het e-mailadres opgegeven bij de bestelling. Dit betekent dat je een Pdf-bestand opgestuurd krijgt.

De aankoop is definitief zodra de betaling is afgerond en dit betekent dat de jetons noch terug te betalen noch inruilbaar zijn.

De jetons staan niet op naam en mogen eventueel wel worden doorgegeven aan een andere persoon, die aan de legale leeftijd voor het drinken van alcohol voldoet.

Als koper ben je verplicht de email na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken op mogelijke fouten van onze kant. Indien wij onze diensten gebrekkig hebben geleverd, heb je als koper zeven (7) dagen om dit te melden. Dit moet steeds schriftelijk en gemotiveerd gebeuren aan de klantendienst van het festival via info@festadellabirrabelga.it. Indien je melding/klacht ontvankelijk wordt verklaard dan zetten wij onze fout uiteraard recht. Indien je het nalaat om een gemotiveerde klacht binnen de gegeven termijn over te maken vervalt jouw recht.

Het aankoopbewijs dient aan de inkom van het festival getoond te worden om de aangekochte jetons en toegang tot het festival te verkrijgen.

Als consument beschik je niet over het recht om van de aankoop af te zien. Het herroepingsrecht is hier niet van toepassing omdat het over een dienst gaat voor vrijetijdsbesteding, c.q. de reservering van de jetons, die bovendien onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden verklaar je als consument uitdrukkelijk dat je geen recht meer hebt op het herroepingsrecht van zodra Fiesta Europa BV de overeenkomst heeft uitgevoerd.

Verkochte jetons worden niet terugbetaald en niet omgeruild behalve bij annulering of beperkte capaciteit door eventuele coronamaatregelen. In geval van annulering van het festival, gebeurt de terugbetaling volgens de wettelijke bepalingen, en uitsluitend op de rekening gebruikt voor de betaling.

Natuurlijk moeten we steeds rekening houden met eventuele COVID-beperkingen.

Elke vervalsing van jetons zal aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging.

Geen enkele jeton zal terugbetaald of vervangen worden.

Enkel de eerste aanbieder van het originele aankoopbewijs wordt de aangekochte jetons overhandigd en toegang verleend tot het festival. Zorg er dus voor dat niemand jouw aankoopbewijs kan kopiëren.

Aanpassingen aan de programmatie geven in geen enkel geval aanleiding tot een volledige of gedeeltelijke terugbetaling. In geval van overmacht, kan de organisator niet aansprakelijk gesteld worden.

Fiesta Europa BV behoudt zich het recht voor om de toegang tot het festival aan iedereen te ontzeggen in het geval dat de omstandigheden dit rechtvaardigen. Indien je dit reglement niet naleeft, ben je steeds als enige aansprakelijk. Je dient garant te staan bij eventuele schade aan het Festa della Birra Belga of derden als gevolg van het niet naleven van dit reglement. Fiesta Europa BV behoudt daarbovenop het recht om zelf de nodige juridische maatregelen te nemen.

PRIVACY VERKLARING (voor medewerkers)
Fiesta Europa BV verzamelt uw gegevens in het kader van uw medewerking aan het Festa della Birra Belga. Uw persoonsgegevens worden gebruikt door de organisatie om u praktische informatie te bezorgen over uw medewerking op het festival.

Verdere persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor een termijn van 5 jaar om u op de hoogte te houden van komende edities van het Festa della Birra Belga. Indien u gedurende 5 jaar geen medewerking verleent aan ons festival, zullen uw persoonsgegevens verwijderd worden. U kan uw persoonsgegevens steeds opvragen en wijzigen of uw toestemming intrekken door contact op te nemen met info@festadellabirrabelga.it.

Heeft u vragen over het gebruik van uw gegevens, dan kan u steeds contact opnemen via info@festadellabirrabelga.it.

Powered by:
Fiesta Europa BV
Isabellastraat 70 bus002
1703 Schepdaal - België
BTW: BE 0845.410.923
Tel.: +32 486 79 00 49
IBAN BE66 6528 2315 7543
info@festadellabirrabelga.it
 
 
 

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten?